darčekový poukaz

Podmienky použitia

Darčekový poukaz si môžete kúpiť v salóne. Hodnotu darčekového poukazu si zvolíte sami. Minimálna hodnota je 10€.
Darčekový poukaz je označený numerickým kódom, ktorý sa kontroluje pri platení za nákup. Po kontrole a následnej akceptácii kódu sa darčekový poukaz nedá ďalej použiť. Platba bude akceptovaná len na základe darčekového poukazu, ktorý bude predložený, skontrolovaný a akceptovaný ako prvý.

Darčekový poukaz predložený druhýkrát alebo jeho kópia nebude akceptovaný a na jeho základe nebude umožnená platba, a to bez ohľadu na to, kto ho predloží. Darčekový poukaz preto uchovávajte na bezpečnom mieste.

Vydavateľ neručí za nijaké ťažkosti spôsobené neoprávneným skopírovaním darčekového poukazu.
Falšovanie darčekového poukazu je trestné. V prípade poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže nebude darčekový poukaz nahradený novým a nebude poskytnutá iná kompenzácia.

Podmienky uplatnenia poukazu:

  1. Darčekový poukaz je možné uplatniť iba v kozmetickom salóne deny – Denisa Janotová, J. Kačku 4, 03495 Likavka, na nákup tovaru alebo služieb a to vo výške hodnoty uvedenej na poukaze.
  2. Platný poukaz obsahuje numerický kód a ďalšie kontrolné prvky.
  3. Darčekový poukaz, ktorého hodnota nebola z akýchkoľvek dôvodov uhradená v plnej výške v prospech vydavateľa, je neplatný.
  4. Darčekový poukaz si môže uplatniť iba jeho oprávnený držiteľ, a to pre jednorazovú úhradu.
  5. Nedoplatok je nutné uhradiť v peniazoch, preplatok sa nevracia.
  6. Poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
  7. Dátum platnosti je uvedený na darčekovom poukaze.